De Reinpad - Gelieren

Met een school heb je een bepaald doel voor ogen; je maakt keuzes vanuit een bepaalde visie.

In onze school, BSGO! De Reinpad – Gelieren willen wij allen, leerkrachten en ouders, directie en schoolbestuur, meewerken aan één en hetzelfde doel: maximale ontplooiingskansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen!

Dit alles steunend op het Pedagogisch project van het GO! en de MAX-visie van Scholengroep 14.

Tussen de wildgroei van methodescholen, Freinetscholen en Daltonscholen, willen wij met onze school, De Reinpad – Gelieren, de kaart blijven trekken van het traditioneel onderwijs, waarbij kwaliteitsvol onderwijs op maat en het kind centraal staan.

Dat wil zeggen dat wij alle kinderen de kans geven, om volgens hun eigen mogelijkheden en hun eigen kunnen, zich te ontplooien en dat door een degelijke didactische aanpak.

Ontdek de werking van onze school op onze website, onze facebookpagina of op instagram (dereinpadgelieren).

Aan de hand van de filmpjes op de homepage kunt u al kennismaken met de juffen van de instappertjes.

Voor meer inlichtingen kunt u altijd een afspraak maken tijdens de schooluren op het nummer 089/32 23 10 of via dereinpadgelieren@scholengroep14.be

De directie

Loading