Basisschool De Reinpad – Gelieren schenkt €750 aan VZW Missing You

Vorig schooljaar zamelden onze leerlingen “rosse” centjes in voor rodeneuzendag! Dat leverde het bedrag van €1350 op.

 

Omdat we in die periode ook geconfronteerd werden met het overlijden van een leerling van onze school beslisten we om met de opbrengst twee dingen te doen. Ten eerste een troostboom te planten als herinnering aan Luana en dit troostplekje te voorzien van een mooie zitbank. Ten tweede wilden we een bedrag schenken aan het goede doel We kozen ervoor om de VZW Missing You een financieel steuntje in de rug te geven.

Missing You is een vrijwilligersorganisatie in Vlaanderen die ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6 tot 30 jaar) die een dierbare verloren. De focus van Missing You is lotgenotencontact. Door leeftijdsgenoten te ontmoeten die eveneens een verlies hebben meegemaakt, ontdekken zij dat wat ze voelen normaal is, vinden ze steun en (h)erkenning bij elkaar en kunnen ze van elkaar leren hoe zij met hun verlies kunnen omgaan.

Door het coronavirus hebben wij even moeten wachten om dit bedrag te kunnen overhandigen, maar donderdag  24 september  mochten wij hen een bedrag schenken van €750. Juffrouw Veerle, kleuteronderwijzeres in onze school en vrijwilliger bij VZW Missing You, mocht dit bedrag mee in ontvangst nemen.

Meer info via www.missingyou.be

 

Loading