Welkom

Onze school heet jullie welkom op onze website.

Via deze site willen wij informatie verschaffen aan de leerlingen en de ouders over onze werking, onze visie en over het dagelijks leven in BSGO! De Reinpad – Gelieren.

Zowel op de site, als op onze facebookpagina, vinden jullie heel wat foto’s over de verschillende activiteiten die wij als school of onze oudercomités organiseren.

Er is ook een kalender waar alle speciale activiteiten, studie- en vakantiedagen aangeduid zijn. Voor vragen of suggesties voor deze website kan u altijd contact met ons opnemen.

Veel surfplezier.

Met vriendelijke groet,

De directeur en het schoolteam