Schoolraad GO! De Reinpad – Gelieren

Elke school wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

De schoolraad is samengesteld uit :

1) drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen, uitgezonderd in het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn;

2) drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school;

3) twee meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

4) de directeur, die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem;

 

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden :

1) advies aan de directeur inzake :

 1. a) de algemene organisatie van de school;
 2. b) de werving van leerlingen of cursisten;
 3. c) de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
 4. d) het schoolbudget;
 5. e) het schoolwerkplan.

2) advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake :

 1. a) de toewijzing van het mandaat van directeur;
 2. b) de programmatie van het studieaanbod;
 3. c) de schoolinfrastructuur;
 4. d) de organisatie van het leerlingenvervoer.

3) overleg met de directeur inzake :

 1. a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
 2. b) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
 3. c) welzijn en veiligheid op de school;
 4. d) het schoolreglement.

 

De samenstelling van de schoolraad van onze school is te verkrijgen bij de directie

De schoolraden worden verkozen voor een periode van vier jaar, met uitzondering van het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt gekozen.

Loading