Vriendschapsdag in BSGO! De Reinpad – Gelieren

 

Aan de hand van verschillende activiteiten en groepsbevorderende spelen werd er gewerkt aan een positieve groepsdynamiek om er samen als klasgroep een leuk schooljaar van te maken.

 

De tweede week van september zetten wij als school extra in op het creëren van een hechte klasgroep. Dit gebeurt aan de hand van allerlei activiteiten. Zo werden er vriendschapsbandjes gemaakt voor elkaar, er werden keien van Keith Haring ontworpen, gedichten geschreven, samenwerkingsopdrachten georganiseerd.

Op het einde van de dag trok iedereen met een warm gevoel van vriendschap naar huis.

Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar!

Loading